Veldregels


– Houd het veld schoon! Ruim je rommel op!


Reglement:

1. Iedere onervaren vlieger is verplicht zich tijdens het vliegen door een ervaren vlieger van onze vereniging te laten bijstaan.

2. Indien géén gebruik gemaakt wordt van 2.4Ghz is het gebruik van een frequentiebord verplicht.

3. Het vliegen met een model uitgerust met een verbrandingsmotor is niet toegestaan

4. Iedereen vliegt met zijn model zodanig dat de veiligheid van mens en dier niet in gevaar wordt gebracht. Het is verboden om laag over publiek, gebouwen, openbare wegen en vee te vliegen. Het is tevens verboden om boven de “pits” en de bebouwing van onze buren te vliegen.

5. Het is alleen voor vliegers, die hun model willen laten opstijgen toegestaan het vliegterrein te betreden. Het is voor een ieder die niet vliegt verboden het terrein te betreden, uitgezonderd instructeurs.

6. Indien iemand van plan is zijn model te laten landen, roept hij duidelijk; “LANDING”. In geval van meerdere landende modellen gaat het “langzame” voor het “snellere”, of het “lagere” voor het “hogere” vliegverkeer.

7. Vliegers staan aan de linkerkant van het veld. Indien gebruik gemaakt moet worden van de startbaan, is het ook toegestaan in het verlengde van de startbaan te gaan staan.

8. Een model mag maximaal 15 kg wegen, en niet hoger vliegen dan 150 meter boven de grond en mag niet meer dan 300 meter verwijderd zijn van de bestuurder.

9. Het model moet voortdurend binnen de gezichtskring blijven van degene die hem bestuurt.

10. De constructie van een model moet zodanig zijn dat kans op een ongeval, als kans van breken, defect of losraken van een onderdeel tijdens de vlucht kan worden uitgesloten Elk nieuw model wordt hierop gecontroleerd door een ervaren vlieger ( aan te wijzen door het bestuur)

11. Een model mag alleen radiografisch worden bestuurd met zendapparatuur dat hiervoor bestemd is.

12. Het is niet toegestaan onder invloed van medicijnen (met gele sticker), drugs of alcohol deel te nemen aan het vliegen. Dit houdt in dat het er vlak voor of tijdens de vliegtijd niet gebruikt mag worden.

13. Elke dag mag gevlogen worden van 9.00 uur tot maximaal een half uur na zonsondergang.

14. Gastvliegers worden alleen toegelaten op uitnodiging en onder verantwoording van de leden.

15. De grenzen van het vliegbereik worden aangegeven op de bijgaande plattegrond.

16. Er wordt zoveel mogelijk boven de Noord / Oost sector van het veld gevlogen.

17. Boven of in de directe omgeving van boerderijen en de Heikantstraat / Dommelseweg vliegen is verboden.


– De grootst mogelijke zorgvuldigheid dient in acht te worden genomen teneinde niemand in gevaar te brengen.

– Er mag niet gevlogen worden tijdens het maaien van het veld !


Dit een beperkt overzicht van de regels. Het volledige reglement wordt verstrekt aan alle leden.